Centrul de Formare și Pregătire Profesională

Centrul de pregătire și formare profesională este o structură în cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti ce furnizează servicii de formare profesională, în condițiile prevăzute de lege.

Prin calitatea serviciilor oferite și metodelor moderne de organizare a cursurilor, sprijinim evoluția profesională, în contexul ultimilor ani ai dezvoltării macroeconomice și sociale. Schimbările tot mai dese din societatea românească ne-au determinat să ne adaptăm la situatii profesionale diverse si provocatoare, cursurile noastre de specializare și perfecționare devenind un reper în domeniu, în materie de calitate și profesionalism.

 

Lectorii Centrului de pregătire și formare profesională, specialiști cu experiență academică și  de cercetare în domeniul IT&C, vin în întâmpinarea nevoii de perfecționare a cursanților.

Cursurile sunt autorizate, se desfășoară după o programă aprobată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și sunt structurate într-o parte teoretică și una practică. După finalizarea cursurilor se organizează un examen, în urma căruia participanții obțin diplome recunoscute la nivel național și internațional.

Misiunea Centrului  este de a promova inovația, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională, devenind un garant al calității prin serviciile oferite și metodele moderne de organizare a cursurilor și definindu-se prin valori cum ar fi: profesionalism, comunicare, creativitate, eficiență, dezvoltare și diversificarea programelor de formare.

Viziunea strategică se bazează pe  formarea și perfecționarea unui corp elitist, investiția în capitalul unam fiind abordată din perspectiva contribuției la creșterea producțivității, în contextul creării unei economii competitive, dinamice și prospere.

Obiective:

  • dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
  • actualizarea cunoștintelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;
  • pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;
  • facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
  • promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

Conform noii organigrame a ICI, Centrul de pregătire și formare profesională continuă are rolul de a pregăti:

  • Resursa umană a altor instituții, în domeniul IT&C în care ICI are competențe (programare, modelare și simulare, sisteme inteligente distribuite, Securitate cibernetică, infrastructuri critice, etc) prin intermediul unor parteneriate
  • Resurma umană a ICI prin programe interne în domeniul programare, GDPR, securitatea informației, Securitate cibernetică cu scopul creșterii nivelului de securizare si de conșțientizare împotriva atacurilor cibernetice; alte programe cerute în cadrul ICI

Condițiile privitoare la asigurarea bazei materiale, pentru un program de pregătire sunt:

  • Sală de curs
  • Sală de laborator

Dotările sălii de curs (pentru pregătirea teoretică) cuprind: flipchart/board/smartboard, notebook, sistem multimedia, boxe, videoproiector, 28 scaune cu pupitru, catedră, aer condiţionat şi instalaţii de iluminat propice pentru activităţi de formare/ instruire, rack lan-multimedia-ups.

Dotările sălilor de laborator (pentru pregătirea practică) cuprind: 14 pupitre, 15 scaune, 15 laptop-uri (eventual conectate in retea), catedră, aer condiţionat şi instalaţii de iluminat propice pentru activităţi de formare/ instruire, flipchart/board/smartboard.

De menționat că aceste dotări constituie baza materială folosită și pentru acreditarea, în viitor, a altor cursuri din oferta educațională a ICI București.