Despre Noi

Centrul de Pregătire și Formare Profesională Continuă

Centrul de Pregătire și Formare Profesională Continuă (CPFPC) este o structură în cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti ce furnizează servicii de formare profesională, în condițiile prevăzute de lege.

Prin calitatea serviciilor oferite și metodelor moderne de organizare a cursurilor, sprijinim evoluția profesională, în contexul ultimilor ani ai dezvoltării macroeconomice și sociale. Schimbările tot mai dese din societatea românească ne-au determinat să ne adaptăm la situații profesionale diverse și provocatoare, cursurile noastre de specializare și perfecționare devenind un reper în domeniu, în materie de calitate și profesionalism.

Centrul de Pregătire și Formare Profesională Continuă dispune de o echipă de lectori formată din specialiști cu o bogată experiență academică și de cercetare în științele informaționale, cu participări multiple la simpozioane, forumuri și conferințe IT&C.

Misiune

Misiunea Centrului este de a promova inovația, de a asigura cadrul optim pentru dezvoltarea personală și profesională, prin formarea și perfecționarea de competențe specifice domeniului IT&C, competențe adaptate la cerințele unei piețe competitive.

Valori

Profesionalism, comunicare, creativitate, eficiență, dezvoltarea și diversificarea ofertei de programe formare.

Obiective

  •  dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
  •  actualizarea cunoștintelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;
  •  pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;
  •  facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
  •  promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

Cursuri

Cursurile sunt recomandate atât începătorilor, cât și celor care doresc să aprofundeze anumite noțiuni specifice. La final, cursanții vor deprinde toate noțiunile teoretice și abilitățile practice pe care un angajator le urmărește, iar acreditarea obținută le va permite angajarea în domeniu.

Cursurile intensive se bazează pe foarte multă practică, susținută de o componentă teoretică solidă.