MANAGER DE PROIECT (Cod COR 242101)

ACTIVITATE TEORETICĂ   42 ORE
21, 22, 24, 28-31.03   10,00 – 16,00  întâlnire online pe Webex
ACTIVITATE PRACTICĂ   38 ore
23, 25.03, 04-06.04   Program flexibil stabilit cu formatorul în intervalul 09,00-17,00
EXAMEN   08.04.2022 ora 10,00
     
Derulare curs   20.03 – 07.04.2023; 18.09 – 06.10.2023
Desfășurare curs   Curs ONLINE / SALĂ
Descarcă Cererea de înscriere   Descarcă Declarația pentru cursuri online
Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP   17/CPV 80530000-8

Cursul de Manager de proiect este conceput pentru a oferi un fundament solid înțelegerii conceptelor de bază din managementul de proiect. Obiectivele cursului constau în familiarizarea cu conceptele și termenii utilizați în managementul de proiect; învățarea principiilor de bază, a tehnicilor moderne și instrumentelor necesare parcurgerii etapelor din ciclul de viață al unui proiect; analiza și aplicarea instrumentelor utilizate în managementul de proiect; însușirea unor noțiuni de etică și conduită profesională utilizată în managementul de proiect. Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

 Competențe dobândite

 • construirea unui plan solid al proiectului ținând cont de constrângerile specifice organizatorice, calitative, de timp și cost;
 • stabilirea de obiective realiste, măsurabile ce asigură rezultate pozitive;
 • recrutarea de membri potriviți în echipa de proiect, de a conduce echipe de proiect performante și de a comunica cât mai eficient;
 • finalizarea proiectele în perioada stabilită, la calitatea și în bugetul alocat.
 • cursul își propune dezvoltarea abilităților de management de proiect, prin parcurgerea în cadrul fiecărui modul a unor exemple practice și prin împărtășirea experiențelor proprii și a cunoștințelor practice dobândite de către specialiștii noștri. În cadrul cursului se vor dezvolta abilități de identificare și management al riscurilor; estimare a costurilor proiectului folosind tehnici simple, verificate; de întărire a spiritului de echipă prin dezvoltarea creativității și prin crearea unui limbaj comun în cadrul echipei de proiect. Pe parcursul cursului se vor inventaria metode eficiente de alocare și planificare a resurselor și de stabilire a unui sistem de monitorizare şi control al proiectului.
 • după parcurgerea acestui curs participanții vor dobândi capacitatea profesională necesară proiectării, derulării, evaluării și revizuirii activității teoretice/practice de management de proiect în instituții specializate sau la locul de muncă.

Tematica cursului

Structura principală a cursului:

 1. Elemente fundamentale în managementul de proiect;
 2. Procesele managementului de proiect (ciclul de viață a unui proiect);
 3. Investigarea scopului, cerințelor și principalelor activități de management al proiectelor;
 4. Gestiunea costurilor și resurselor, Proceduri de achiziție și Management al riscului;
 5. Managementul echipei, comunicării și calității proiectului;
 6. Elemente de etică în managementul de proiect.

După absolvirea cursului de MANAGER DE PROIECT se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Durata cursului: 80 de ore, din care 42 de ore pregătire teoretică și 38 de ore activitate practică

Condiții minime de participare: Studii superioare

Abilități specifice: Minimum 1 an de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul administrației și servicii publice sau competențe dobândite în cadrul educației formale în domeniul administrației și servicii publice.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (original și copie)
 • Adeverință din care să rezulte o vechime în muncă de minim 1 an
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 1000 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect