Oferta Educațională

Pentru dezvoltarea paletei vaste de cursuri si pentru livrarea în cele mai bune condiții a acestor programe de pregătire, ICI Bucuresti a acreditat trei programe de pregătire care constituie oferta educațională a Institutului:

Operator calculator electronic si rețele, cod COR 351101

Programator ajutor, cod COR 351201

Operator introducere si validare date, cod COR 413201