Pregătirea și specializarea
în domeniul IT&C
în cadrul ICI București

Inițierea și dezvoltarea componentei de pregătire în cadrul ICI București se dovedește un element firesc de integrare a ICI București într-o nouă direcție care oferă plus valoare educației în contextul în care dinamica schimbării societale este mare.

Dezvoltarea societății și trasarea noilor direcții de pregătire conform Strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020, permite Institutului, prin resursele umane și materiale de care dispune, să dezvolte programe de pregătire care vin în întâmpinarea nevoilor societății de pregătire în domeniul vast și dinamic al IT&C.

Inițierea și dezvoltarea componentei de pregătire în cadrul ICI București se dovedește un element firesc de integrare a Institutului într-o nouă directie,  în acord cu misiunea asumată prin Strategia 2016-2020  ,,Cercetarea de excelenţă şi inovativă pentru crearea și diseminarea de cunoaștere, dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere în Romania şi integrarea în spaţiul de cercetare european”.

În acest context, ICI Bucuresti a dezvoltat o serie de programe de pregătire care vizează publicul țintă pe toate palierele sale, de la programele de inițiere pană la cele de perfecționare și specializare în domeniu. Prin obiectul său de activitate (cod CAEN 8559), ICI București poate susține programe de pregătire de tip formare continuă, acreditate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, conform standardelor ocupaționale existente.

Învățarea pe tot parcursul vieții ,,este un proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, corelând învăţarea şi competenţele dobândite în instituţiile formale cu dezvoltarea competenţelor în contexte non-formale şi informale, în special la locul de muncă.”[1] În acest context, utilizarea efectivă a tehnologiei în educaţie permite realizarea acestor deziderate, prin facilitarea accesului la resursele de învăţare, prin posibilitatea adaptării învățării la caracteristicile specifice fiecărei persoane  și prin instruirea rapidă şi economică, acasă, la locul de muncă sau oriunde este necesar, atunci când beneficiarul o dorește.