Înscriere online cursuri

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 1. Formularul de înscriere la curs
 2. Diplomă de studii
  • pentru studii superioare: diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (original și copie)
  • pentru studii medii: diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului (original și copie)
 3. Adeverință din care să rezulte o vechime în muncă de minim 1 an
 4. Actul de identitate (original și copie)
 5. Certificat de naștere (original și copie)
 6. Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 7. Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 8. Dovada achitării taxei de participare. ( PLATA SE VA FACE DOAR DUPĂ PRIMIREA NOTIFICĂRII PRIVIND COMPLETAREA DOSARULUI DE CURSANT, IAR DOVADA VA FI TRANSMISĂ PE ADRESA DE EMAIL cursuri@ici.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Atașează copii după documentele necesare înscrierii (sunt admise fișere de tip .pdf, .jpg, .png, de maxim 30 Mb)

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.