Cursuri de specializare în domeniul IT&C – autorizate ANC

FORMATOR (Cod COR 242401)

Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic a celor mai noi informații din domeniu, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități practice esențiale pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

Mai multe detalii…

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE (Cod COR 413201)

Este primul curs pe care trebuie să-l urmați atunci când porniți de la zero într-o carieră extrem de dinamică precum cea din domeniul IT.

Mai multe detalii…

OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ȘI REȚELE (Cod COR 351101)

Cursul se adresează persoanelor care sunt la început de drum în utilizarea calculatorului și folosirea acestuia în rețea. Scopul cursului este ca participanții să își însușească elementele de bază ale utilizării calculatorului și a rețelei de internet.

Mai multe detalii…

DESIGNER PAGINI WEB – studii medii (Cod COR 216613)

Scopul acestui curs este acela de a vă învăța să vă creați singuri site-uri Web atractive, să le publicaţi şi să le întreţineţi.

Mai multe detalii…

PROGRAMATOR AJUTOR - studii medii (Cod COR 351201)

Pas cu pas, vom învăța împreună să scriem primele programe. La sfârșitul acestui curs veți avea o înțelegere solidă a noțiunilor de bază din programare.

Mai multe detalii…

MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI (Cod COR 121118)

Acest curs oferă participanților cunoștintele necesare pentru a planifica și realiza un sistem de management al securității informației (SMSI) la nivelul unei organizații

Mai multe detalii…

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Cod COR 242231)

Cursul vizează dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor practice ale participanților referitoare la înțelegerea, gestionarea și implementarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR).

Mai multe detalii…

MANAGER DE PROIECT (Cod COR 242101)

Cursul de Manager de proiect este conceput pentru a oferi un fundament solid înțelegerii conceptelor de bază din managementul proiectelor. 

Mai multe detalii…