ÎNTREBĂRI FRECVENTE

  1. CUM SE REALIZEAZĂ ÎNSCRIEREA LA CURSURI?

Pentru înscrierea la curs se vor depune documentele necesare înscrierii în funcție de curs și se va completa  cererea de înscriere și declarație de consimțământ (acord) privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aflată pe site –ul Centrului de formare profesională continuă în secțiunea fiercărui curs.

Înscrierea la cursul ales se consideră finalizată în momentul transmiterii dovezii de plată a primei rate sau a cursului integral.

  1. CARE SUNT MODALITĂȚILE DE PLATĂ?

Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul deschis la BRD sucursala TRIUMF în contul RO22BRDE445SV12240144450  .

  1. EXISTĂ ȘI ALTE COSTURI ÎN AFARĂ DE COSTUL CURSULUI DE CARE SUNT ANUNȚAT LA ÎNCEPUT?

Nu există alte costuri ascunse de care să nu fiți anunțat încă din primul moment. Suportul de curs este gratuit, consumabilele sunt gratuite. Nu se percepe taxă pentru susținerea examenului de finalizare sau pentru  eliberarea diplomei.

  1. TREBUIE SĂ VIN CU LAPTOPUL PERSONAL LA CURS?

În cazul cursurllor organizate la sediul ICI – București fiecare cursant va avea la dispoziție câte o stație de lucru ( calculator/laptop).

În cazul cursurilor organizate on-line, fiecare cursant se va asigura că va dispune de imijloacele tehnice necesare participării.

  1. CUM SE VA DESFĂȘURA EXAMENUL FINAL?

La finalul se cursului se va susține un examen, care constă în rezolvarea unui test grilă și prezentarea unui proiect în fața comisie de evaluare.

  1. LA TERMINAREA CURSULUI SE ELIBEREAZĂ O DIPLOMĂ?

La finalizarea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

  1. DE UNDE ȘI ÎN CE ZILE SE RIDICĂ DIPLOMELE?

Diplomele se ridică, personal,  de la sediul ICI București ( Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu 8-10, sector 1), în zilele de marți și joi în intervalul orar 10.00-14.00.

Veți fi anunțat pe email în momentul în care diplomele sunt gata și pot fi ridicate.

  1. POATE ALTCINEVA SĂ RIDICE DIPLOMA ÎN NUMELE MEU?

Ridicarea unei diplome în numele altei persoane se face numai în baza unei procuri notariale speciale (în original) agreate de posesorul de drept, alături de actul de identitate al persoanei care ridică diploma.