Diplomă de bacalaureat sau de licență, după caz, însoțite de suplimentul diplomei