EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE (Cod COR 242213)

curs online

Curs de specializare

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE (Cod COR 242213)

În cadrul cursului se pune accent pe familiarizarea participanților cu documentele de referință, precum ghidul solicitantului, grila de evaluare, manualul beneficiarului, dar și cu mediul legistativ românesc și european, proceduri, regulamente, instrucțiuni obligatorii în procesul de implementare.

 • Taxa de participare:

  1700 lei (scutit de TVA)
 • Perioadă derulare curs:

  03.06 – 05.07.2024
  07.10 – 15.11.2024
 • Dată examen:

  05.07.2024
 • Durata cursului:

  180 de ore
  – 60 de ore pregătire teoretică
  – 120 de ore activitate practică
  Nr. credite transferabile: 12
 • Condiții minime de participare:

  Studii superioare
 • Abilități specifice:

  Nu sunt necesare
 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  28/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

Obiectivul general al cursului este să formeze specialiști capabili să analizeze și înțeleagă cerințele din ghidul solicitantului, condițiile de eligibilitate, să estimeze realist resursele necesare elaborării cererii de finanțare (resurse umane, materiale și financiare).

La sfârșitul cursului participanții vor fi în măsură să:

 1. Elaboreze strategia de proiect: definirea activităților și a subactivităților, corelarea cu resursele și rezultatele așteptate;
 2. Redacteze componentele cererii de finanțare: definirea obiectivelor, contextul și justificarea solicitării, estimarea resurselor și elaborarea bugetului precum și a planului de achiziții;
 3. Urmărească procesul de evaluare și de contractare;
 4. Elaboreze planul de implementare

Tematica cursului va răspunde următoarelor întrebări:

 • care sunt programele de finanțare prin care se pot accesa bani europeni nerambursabili pentru diferite nevoi de dezvoltare
 • care sunt pașii pentru obținerea unei finanțări nerambursabile
 • cum se completează o cerere de finanțare
 • cum se accesează fondurile europene și cum se utilizează corect
 • ce implică din partea unei instituții gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale
 • nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce beneficiază de cofinanțare europeană.

Se va lucra pe baza Ghidului Solicitantului și se vor prezenta exemple de bună practică.