PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC (Cod COR 251204)

curs online

Curs de specializare

PROGRAMATOR SISTEM INFORMATIC (Cod COR 251204)

Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

 • Taxa de participare:

  2000 lei (scutit de TVA)
 • Perioadă derulare curs:

  26.02 – 12.04.2024
  14.10 – 29.11.2024
 • Dată examen:

  12.04.2024

 • Durata cursului:

  180 de ore
  – 60 de ore pregătire teoretică
  – 120 de ore activitate practică
  Nr. credite transferabile: 12
 • Condiții minime de participare:

  Studii superioare
 • Abilități specifice:

  Minim 1 an de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul tehnologiei informației și comunicații sau dobândite în cadrul educației formale în domeniul TIC.
 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  27/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

Cursul urmărește proiectarea, derularea, evaluarea și revizuirea sistemelor informatice dezvoltate în C++.

În cadrul cursului, atingerea obiectivelor este realizată prin parcurgerea, prin exemple de cod de programare, a etapelor întregului „ciclu de viaţă” pentru un sistem informatic: analiza şi definirea problemelor, date de intrare/ieşire şi date intermediare după caz, elaborare soluţie, proiectare algoritmi, programare/dezvoltare în limbajul C++, testare/corectare programe și asigurarea securităţii datelor.
Temele abordate în cadrul cursului sunt:

 1. Limbajul C++
 2. Subprograme
 3. Paradigma Programării Orientate pe Obiecte – POO
 4. Metode vs Funcții
 5. Pointeri la obiecte
 6. Supraîncărcare operatori
 7. Compunerea claselor – relația “has-a”
 8. Moștenire – relația “is-a”
 9. Funcții virtuale, clase abstracte
 10. Lucrul cu stream-uri