PROIECTANT SISTEME INFORMATICE (Cod COR 251101)

curs online

Curs de specializare

PROIECTANT SISTEME INFORMATICE (Cod COR 251101)

Scopul acestui curs este de a forma specialiști IT experimentați care să proiecteze sisteme informatice, să implementeze, să gestioneze și să întrețină aplicațiile rezultate, conform normelor de calitate și a specificațiilor tehnice prestabilite .

 • Taxa de participare:

  2000 lei (scutit de TVA) 
 • Perioadă derulare curs:

  08.04 – 31.05.2024
  16.09 – 25.10.2024
 • Dată examen:

  31.05.2024
 • Durata cursului:

  180 de ore
  – 60 de ore pregătire teoretică
  – 120 de ore activitate practică
  Nr. credite transferabile: 12
 • Condiții minime de participare:

  Studii superioare
 • Abilități specifice:

  Minim 1 an de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul tehnologiei informației și comunicații sau dobândite în cadrul educației formale în domeniul TIC.
 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  29/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

Cursul este structurat astfel încât participanții să dobândească cunoștințe necesare pentru:

 • proiectarea conceptuală/logică a unui sistem informatic;
 • aplicarea normelor de protecție și securitate a datelor;
 • realizarea propriu-zisă, implementarea și testarea unui sistem informatic;
 • elaborarea documentației ce va cuprinde specificațiile tehnice de realizare a sistemului;
 • aplicarea procedurilor de calitate.

 • Noțiuni generale GDPR
 • Aplicarea normelor ce țin de protecția și securitatea datelor.