RESPONSABIL GDPR (Cod COR 242231)

curs online

Curs de perfecționare

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Cod COR 242231)

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare la nivelul Uniunii Europene Regulamentul (UE) 679/2016 denumit „Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR)”, ce descrie modul în care vor fi protejate datele personale în cadrul entităților publice și private care operează în Uniunea Europeană.

 • Taxa de participare:

  1700 lei (scutit de TVA) 
 • Perioadă derulare curs:

  18.03 – 26.04.2024
  04.11 – 13.12.2024
 • Dată examen:

  26.04.2024
 • Durata cursului:

  180 de ore
  – 60 de ore pregătire teoretică
  – 120 de ore activitate practică
  Nr. credite transferabile: 12
 • Condiții minime de participare:

  Studii superioare
 • Abilități specifice:

 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  3/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

 • Informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat;
 • Emiterea de recomandări și oferirea de asistență de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea precederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației;
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Aplicarea procedurilor de calitate.

 1. Noțiuni introductive și cadrul legal aplicabil GDPR la nivel național și european.
 2. Drepturile și obligațiile entităților publice și private.
 3. Drepturile și obligațiile persoanelor desemnate din cadrul entităților publice și private (Operatorul).
 4. Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care entitățile respectă legislația GDPR.
 5. Relația cu ANSPDCP (Autoritatea).
 6. Managementul riscului și securitatea informației.