SECURITATE CIBERNETICĂ – RISCURI, AMENINȚĂRI

curs online

Curs de perfecționare

SECURITATE CIBERNETICĂ – RISCURI, AMENINȚĂRI ȘI METODE DE MINIMIZARE

Scopul acestui curs este de a forma specialiști IT experimentați care să proiecteze site-uri și să gestioneze aplicații web folosind tool-uri specializate de Social Media și Marketing Digital.

 • Taxa de participare:

  1428 lei (1200 lei+19% TVA)
 • Perioadă derulare curs:

  01.04 – 19.04.2024
  07.10 – 25.10.2024
 • Dată examen:

  19.04.2024
  Se acordă diploma de absolvire emisă de INCDI – ICI București.
 • Durata cursului:

  90 de ore
  – 30 de ore pregătire teoretică
  – 60 de ore activitate practică
 • Condiții minime de participare:

  Studii medii și/sau superioare
 • Abilități specifice:

  Utilizare PC nivel mediu, cunoștințe minimale despre funcționalitatea internetului.
 • Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP:

  30/CPV 80530000-8
 • Modalități de plată

  integral sau în 2 rate (prima rată înainte de începerea cursului) în conturile: RO22BRDE445SV12240144450 deschis la BRD sucursala TRIUMF    sau RO15TREZ7005069XXX002417 deschis la Trezoreria Operativă a Mun.București

În cadrul acestui curs, participanții vor învăța terminologia comună de securitate, inclusiv amenințări, vulnerabilități, atacuri, exploatări, controlul și contra-măsuri.

Cursanții vor descoperi elementele fundamentale ale triadei: confidențialitate, integritate și disponibilitate și vor explora cele cinci elemente ale cadrului AAA: identificare, autentificare, autorizare, audit și responsabilitate.

De asemenea, vor descoperi ce înseamnă riscurile securității cibernetice și strategiile de gestionare ale acestora, dar totodată, vor afla cum pot fi atenuate, acceptate, transferate și respinse riscurile.

După parcurgerea acestui curs participanții vor avea abilitățile și cunoștințele privind riscurile și atacurile cibernetice, necesare pentru a se proteja pe sau pentru a proteja compania în care își desfășoară activitatea.

Cursul a fost conceput pentru a-i ajuta pe cursanți să dobândească o înțelegere mai profundă a tehnologiei și a metodelor moderne de protecție a informațiilor și sistemelor.
Pe parcursul acestui curs se vor învăța concepte legate de instrumente și procese de securitate cibernetică, administrare de sistem, vulnerabilități ale sistemului de operare și ale bazelor de date, tipuri de atacuri cibernetice și noțiuni de bază despre rețele.
De asemenea, se vor aborda subiecte importante, cum ar fi criptografia și criminalistica digitală.

Structura principală a cursului:

 1. Fundamentele securității cibernetice;
 2. Securitatea rețelelor;
 3. Tipuri de atacuri cibernetice;
 4. Securitatea aplicațiilor web;
 5. Malware.