PROGRAMATOR SISTEM INFORMATIC (Cod COR 251204)

ACTIVITATE TEORETICĂ și PRACTICĂ (180 ore)
21.03 (luni), 23.03-29.04 (miercuri și vineri)   10:00 – 16:00  întâlnire online pe Webex
22.03-03.05 (luni, marți, joi)  

14:00 – 19:00  rezolvare teme / proiect sub îndrumarea formatorului

19:00 – 20:00  întâlnire online pe Webex (analiză teme /  proiect)

EXAMEN   04.05.2022 ora 10:00
    Curs autorizat ANC
Derulare curs   03.04 – 31.05.2023; 09.10 – 08.12.2023
Desfășurare curs   Curs ONLINE / SALĂ
Examen    
Descarcă Cererea de înscriere   Descarcă Declarația pentru cursuri online
Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP   27/CPV 80530000-8

Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

 Competențe dobândite

 • proiectarea, derularea, evaluarea și revizuirea sistemelor informatice dezvoltate în C++.

Tematica cursului

În cadrul cursului, atingerea obiectivelor este realizată prin parcurgerea, prin exemple de cod de programare, a etapelor întregului „ciclu de viaţă” pentru un sistem informatic: analiza şi definirea problemelor, date de intrare/ieşire şi date intermediare după caz, elaborare soluţie, proiectare algoritmi, programare/dezvoltare în limbajul C++, testare/corectare programe și asigurarea securităţii datelor.
Temele abordate în cadrul cursului sunt:

 1. Limbajul C++
 2. Subprograme
 3. Paradigma Programării Orientate pe Obiecte – POO
 4. Metode vs Funcții
 5. Pointeri la obiecte
 6. Supraîncărcare operatori
 7. Compunerea claselor – relația “has-a”
 8. Moștenire – relația “is-a”
 9. Funcții virtuale, clase abstracte
 10. Lucrul cu stream-uri

După absolvirea cursului de PROGRAMATOR SISTEM INFORMATIC se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Durata cursului:180 de ore, din care 60 de ore pregătire teoretică și 120 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii superioare

Abilități specifice:   Minim 1 an de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul tehnologiei informației și comunicații sau dobândite în cadrul educației formale în domeniul TIC.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (original și copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 2000 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect