Cursuri pentru studii superioare

MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI

MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI (Cod COR 121118)

Cursul oferă noțiunile necesare pentru monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea sistemului informatic, prin intermediul indicatorilor de performanță, indentificarea riscurilor și aplicarea măsurilor corective în scopul creșterii eficacității sistemului de management al securității informației.
Mai multe detalii..
formator

FORMATOR (Cod COR 242401)

Cursul urmărește formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de formare a adulților atât în sistem față-în-față, cât și în sistem online. 
Mai multe detalii..